SAYFAYI AŞAĞI KAYDIRIN
ANASAYFAYA DÖN

MAĞDURİYET
YAŞAMAMAK İÇİN

BELGENİZİ ALIN...

Yeni yapılan binalar, iskan (yapı kullanım izni) alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesini bağlı bulundukları belediyeye ibraz etmek zorundadır.

Mevcut binalar ise, alım-satım işlemlerinde tapu dairelerine ve yeni karalamalarda söz konusu olacak elektrik/doğalgaz/su aboneliklerinde ilgili idareye Enerji Kimlik Belgesini vermek zorundadır.

Söz konusu alım-satım ve abonelik işlemlerinin aksamaması için Enerji Kimlik Belgesinin bir an önce düzenlenip hazırda bulundurulması önemlidir.

MİMART
ENERJİ KİMLİK BELGESİ
//EKB

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); binaların Enerji Performans Durumunu gösterir. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su için yıllık ne kadar enerji harcadığını gösteren bir belgedir. Tıpkı Beyaz eşyalar üzerinde gördüğümüz Enerji Sınıflandırması gibi A ile G arasında sınıflandırma yapar. A En Verimli Enerji Sınıfını, G ise En Verimsiz Enerji Sınıfı durumunu temsil eder.


Hesaplamalar söz konusu binanın mimari, mekanik, elektrik ve yalıtım projeleri üzerinden yapılır. Enerji Kimlik Belgesi hesaplamalarında bina sakinlerinin değil, binanın enerji performansı önemlidir. O nedenle bireysel kullanılan aydınlatma üniteleri, daire içindeki split klimalar, beyaz eşyalar, ocaklar, ana ısıtma elemanı haricindeki bireysel ısıtma cihazları (elektrikli soba vb.) hesaplamalara katılmamaktadır. Enerji Kimlik Belgesinde verilen değerler gerçek enerji enerji tüketimini değil, hesaplamalar sonucu çıkan tahmini enerji tüketimini göstermektedir.


Enerji Kimlik Belgesi alması gereken binalar yeni ve mevcut binalar diye ikiye ayrılmaktadır. Yeni binalar 1 ocak 2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı almış binaları kapsarken, mevcut binalar 1 ocak 2011 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış binaları kapsamaktadır. Yeni binaların iskan (yapı kullanım izin belgesi) alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Ayrıca yeni binaların enerji sınıcı C ve üzerinde olmalıdır. C sınıfının altında enerji sınıfı olan yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi verilememekte ve bu nedenle iskan çıkarılamamaktadır.


Mevcut binalarda ise 2020 yılına kadar süre tanınmış olup bu tarihe kadar Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları istenmektedir. Böylece 2020 yılına kadar Türkiye'deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgelerinin tamamlanmış olması beklenmektedir.


2020 yılından sonra ise bina/daire alım satım ve kiralamalarında binanın Enerji Kimlik Belgesini ibraz etme zorunluluğu olacaktır. Satın alan / Kiralayan kişi aldığı yapının enerji sınıfını, ne kadar enerji tükettiğini ve ne kadar karbon salımına neden olduğunu görebilecektir.ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.


Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.


SORUMLULUK

 • Enerji Kimlik Belgesinin alınmasında öncelikle bina yönetimleri,
  yönetim olmaması durumunda bina sahipleri
  belgenin alınması konusunda sorumludur.
  Belge daire bazında değil binanın tamamı için düzenlenmektedir.
  Bu nedenle bina yöneticisinin binanın tamamı için
  belge düzenletmesi gerekmektedir.
  İki nüsha olarak düzenlenen Enerji Kimlik Belgesinin
  bir nüshası binanın girişine asılırken diğer nüshası
  yönetimce saklanır. Bina yönetimi gerek duyarsa
  Enerji Kimlik Belgesini çoğaltarak,
  kopyalarını dairelere dağıtabilir.

ARTIK ZORUNLU

 • Yeni yapılan binalar, iskan (yapı kullanım izni)
  alabilmeleri için Enerji Kimlik Belgesini
  bağlı bulundukları belediyeye ibraz etmek zorundadır.
  Mevcut binalar ise, alım-satım işlemlerinde
  tapu dairelerine ve yeni karalamalarda
  söz konusu olacak elektrik/doğalgaz/su aboneliklerinde
  ilgili idareye Enerji Kimlik Belgesini vermek zorundadır.

BELGE FİYATI

 • Enerji Kimlik Belgesi fiyatları,
  binanın büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir.
  Konut binalarında daire adedi üzerinden
  fiyat hesaplanırken, konut dışı binalarda
  inşaat alanı üzerinden fiyat hesaplaması yapılır.
  Enerji Kimlik Belgesi ücreti,
  konut binalarında daire başı bedel olarak belirlenir.
  Bina sayısı veya daire sayısı arttıkça
  daire başı hesaplanan Enerji Kimlik Belgesi ücreti düşer.
  Aynı durum konut dışı binalar için de geçerlidir.
  Bina inşaat alanı arttıkça m2 başına düşen
  birim Enerji Kimlik Belgesi fiyatı düşmektedir.

PROJELERİMİZİ GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?

İLETİŞİM